Nasz Blog

Rozwój mowy dziecka

Banner

Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej.

* okres melodii od urodzenia do 1. roku życia Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem wyłącznie za pomocą krzyku. Około 2.-3. miesiąca pojawia się głużenie. Głużenie jest odruchem bezwarunkowym. Powstają dźwięki zbliżone do samogłosek i spółgłosek. Głużenie występuje u wszystkich dzieci, także głuchych i niedosłyszących. U dzieci głuchych głużenie zanika i nie przechodzi w kolejny etap, czyli gaworzenie.

* 6 miesięcy Głużenie przechodzi w gaworzenie, które jest odruchem warunkowym, czyli zależnym od woli dziecka. Dziecko wymawia prawie wszystkie samogłoski, niektóre spółgłoski. Nie gaworzą dzieci niesłyszące.

* 7-9 miesięcy Dziecko powtarza sylaby. Rozróżnia, kiedy mówisz do niego przyjaźnie, a kiedy się złościsz.

* 12 miesięcy Dziecko kojarzy osoby z określającymi je słowami („mama”, „babcia/baba”, „tata”). Rozmawiaj często z dzieckiem. Mów prostym językiem, używaj łatwych do powtórzenia wyrazów dźwiękonaśladowczych (kura „ko-ko”, pies „hau-hau”, krowa „muu-muu”). Czytaj książeczki i opowiadaj, co widać na obrazkach. Śpiewaj, nawet jeśli twierdzisz, że nie jesteś w tym dobry.

* okres wyrazu od 1. do 2. roku życia Dziecko na tym etapie rozumie znacznie więcej, niż samo potrafi powiedzieć.

* od 18.- 24. miesiąca życia Dziecko zaczyna mówić prostymi zdaniami. Z czasem używa coraz większej liczby słów.

*okres zdania od 2. do 3. roku życia Rozkwit mowy. Poczatkowo dziecko buduje proste zdania dwu i trzy wyrazowe, później dłuższe - cztero, pięcio wyrazowe. Początkowo są to tylko zdania twierdzące, później pytające i rozkazujące. Dziecko nie umie wypowiedzieć wszystkich głosek, dlatego głoski dla niego trudne zastępuje głoskami łatwiejszymi.

3-latek powinien wymawiać: * wszystkie samogłoski, * spółgłoski: m, n, b, p, f, w, k, g, ch, l, j, ł, t, d, n, ś, ź, ć, dź, ń, * zaczynają się pojawiać głoski: s, z, c, dz, * czasami nosowe samogłoski: ą, ę.

*okres swoistej mowy dziecka od 3. do 7. roku życia

4-latek: Zadaje mnóstwo pytań. Utrawalają się głoski s, z,c, dz i dziecko nie powinno zamieniać ich już na miękkie odpowiedniki ś, ź, ć, dź ! Głoski sz, ż, cz, dż dziecko ma jeszcze prawo wymawiać jak s, z, c, dz. Pojawia się głoska r, ale jej brak nie jest powodem do niepokoju.

5-latek: Powinien już wymawiać sz, ż, cz, dż oraz r. Jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia, a wypowiedzi zbudowane wielozdaniowo. Chętnie poprawia innych i samego siebie.

6-latek: Prawidłowo wymawia wszystkie głoski, także te najtrudniejsze, czyli sz, ż, cz, dż oraz r. Umie okreslić kierunek i położenie przedmiotu /do przodu, do tyłu, pomiędzy, obok, za, pod, wewnątrz itp./ Umie wyklaskiwać sylaby w wyrazie. Sam odnajduje wyrazy zaczynajace się na określoną głoskę /np. powiedz co zaczyna się głoską b/.

7-latek: Prawidłowo wymawia wszystkie głoski i ma opanowaną prawidłową technikę mówienia.

Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Dotyczy to także mowy. Niewielkie opóźnienia nie powinny być powodem do niepokoju. Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny jednak przekraczać 6 miesięcy. Jeśli któryś z opisanych powyżej etapów znacznie opóźnia się u Twojego dziecka, skonsultuj się ze mną.