Usługi logopedyczne

Skuteczne korygowanie wad wymowy

Terapia składa się z dwóch etapów: badania logopedycznego i terapii właściwej:

Po zbadaniu dziecka i konsultacji z rodzicami opracowuję plan pracy z dzieckiem. Badanie logopedyczne obejmuje:
badanie sprawności narządów artykulacyjnych
badanie słuchu fonematycznego
badanie artykulacji głosek w izolacji i dłuższych wypowiedziach
sposób oddychania
sposób połykania
wywiad z Rodzicami.

Terapia logopedyczna obejmuje zależnie od potrzeb:
ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
ćwiczenia oddechowe
ćwiczenia słuchu fonematycznego
ćwiczenia artykulacji poszczególnych głosek
utrwalanie prawidłowej wymowy

Opieram się na czołowych materiałach dydaktycznych, opracowanych przeze mnie unikalnych materiałach do ćwiczeń logopedycznych oraz ogromnym doświadczeniu.

KONTAKT
<