Nasz Blog

Kiedy do logopedy

Banner

Drogi Rodzicu, do logopedy warto się wybrać kiedy chociażby intuicyjnie czujesz, że coś jest nie tak z rozwojem mowy i komunikacji Twojego dziecka, a już na pewno wtedy, kiedy dziecko:

- w 7. miesiącu życia nie gaworzy;

- nie reaguje na dźwięki otoczenia, nawet bardzo duży hałas;

- mając 12. miesięcy i więcej, nie wypowiada prostych sylab i pierwszych słów;

- nie wykonuje prostych poleceń, np. zrób pa pa, nie kojarzy pojedynczego słowa z przedmiotem lub osobą;

- między 2. a 3. rokiem życia nie próbuje mówić, porozumiewa się jedynie za pomocą gestów, mimiki, krzyku lub mówi mało i niechętnie;

- mając 3 lata, nie buduje prostych zdań lub mówi dużo, ale jego wypowiedzi nie są rozumiane przez dalsze otoczenie;

- w wieku 4. lat nie umie budować dłuższych wypowiedzi, ma trudności z nazywaniem przedmiotów, z zapamiętywaniem prostych zdań, wierszyków, piosenek, nie wymawia poprawnie głosek: s, z, c, dz lub je zastępuje ś, ź, ć, dź, a oprócz tego nie wymawia, zniekształca lub zamienia głoski: k, g, l;

- mając 5 lat dziecko nie wypowiada głosek: sz, ż, cz, dż, oraz ą, ę, nie różnicuje słuchowo słów brzmiących podobnie, np. bułka-półka, domek-Tomek, góra-kura, nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby, przekręca trudne

- w wieku 6. lat nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek, jego wypowiedzi pełne są błędów gramatycznych, nie umie podzielić wyrazu na głoski i sylaby, nie rozumie kontekstu sytuacyjnego.

Ponadto kiedy zauważysz, że dziecko:

- nawykowo oddycha w dzień lub/i w nocy buzią;

- mówi przez nos;

- jąka się;

- podczas mówienia wkłada język między ząbki;

- dziecko ma mały zasób słów, którymi się posługuje.

Pamiętaj że:

- wcześnie rozpoczęta terapia to większe szanse na szybsze jej efekty!

- nie czekaj aż dziecko kiedyś z tego wyrośnie lub samo pokona trudność!

- do logopedy niepotrzebne jest żadne skierowanie!